UMĚLCI | Rainer Fest, Leipzig

Rainer Fest

Rainer Fest, narozený       r. 1953, studoval od r.  1975 do r. 1981 na škole uměleckých řemesel v Jurvě ve Finsku. Další umělecké vzdělání absolvoval v Německu a ve Španělsku. Od r. 1986lze jeho skulptury spatřit na mazinárodních výstavách a patří do veřejných i soukromých sbírek Velký počet je ho děl lze spatřit ve veřejném prostoru. Za svou uměleckou tvorbu získal různá stipendia doma i v zahraničí.

Průběžným tématem práce Rainera Festa je znázorňování toho, že forma věcí, které vidíme, probíhá na duální platformě, ale že se za tímto vzhledem skrývá všeobjímající jednota.

Raineru Festovi nejde čistě jen o estetiku, nýbrž o filozofické nahlížení na svět, která je pozornému divákovi zprostředkována sama o sobě. Voda v tomto pohledu hraje přednostní roli. „Spojení“ kolem kterého se celé jeho dílo točí.

Pracuje s podstatou nesjednotitelnosti, a hledá prostory mezi protiklady, ztvárnění toho, co není vidět, skrytou jednotu, jako negativ a pozitiv, hmotu a duši, z této strany a z druhé strany, života a smrti.

Diváka zve, aby se vydal na stopu elementů a aby je zažil v souvislostech, které jsou v současnosti většinou ztlumeny nebo potlačeny.