UMĚLCI | Michael Mordo

Michael Mordo

Michael Mordo, narozený roku 1961 ve Stuttgartu, je výtvarník a hudebník.

Jeho umělecké vzdělání začalo v oboru tvorba loutek u loutkáře Albrechta Rosera. V letech 1982-88 absolvoval studium sochařství na státní akademii výtvarných umění Stuttgart. Dále audio-didaktická studia jazzu od raného mládí.

Jako docent ve studijním oboru figurální divadlo na Vysoké škole pro hudbu a scénické umění Stuttgart vyučoval výtvarnou tvorbu a figurální stavbu. Svá díla (malířství, sochy, divadelní figury) prezentuje na výstavách od r. 1985.

Od roku 2014 se Michael Mordo zabývá technikou obrázků vodních kapek podle Ruth Küblerové. Jedná se přitom o metodu, která zviditelňuje vytváření struktur uschlých vodních kapek. Po mnoho let umělec tuto metodu pro sebe modifikoval a přizpůsobil svým potřebám. Mordo pro tento účel sám postavil také speciální mikroskopy a zařízení.

Svou schopností citlivě na vše reagovat díky specifickému formování, zrcadlí voda jakýkoliv vliv. Na obrázcích kapek vlastně žádná voda k vidění není, jen uschlé zbytky, seřazené podle dynamiky v okamžiku spadnutí kapky na povrch a při postupném usychání.

V centru zájmu je přitom estetická hodnota obrazů, kdy se umělec snaží zachytit detailní bohatství všech grafických / malebných nuancí. Pro „Wunsiedelské vodní hry“ chce umělec svou technikou zviditelnit také strukturu místních vod.

UMĚLCI | Roman Woerndl, Berg

Roman Woerndl

 

Roman Woerndl, narozený r. 1957 v Prienu u  Chiemského jezera, studoval od r.  1986 architekturu na vysoké škole Rosenheim. od r. 1986 pracuje na volné noze jako sochař v Mnichově. V letech 2010/11  2012/13 byl artistou v Residenci v Jogjakartě, Indonésii. Roman Woerndl žije a pracuje v Bergu u Starnbergského jezera.

 

Sochy Romana Woerndla vytváří často oblouk ke krajině, ve které vznikly: pahorky na východním břehu Starnbergského jezera. Zdá se jako by krajinu uspořádaly prostřednictvím jasných geometrických linií. Divák si díky tomu uvědomuje, že náš pohled na přírodu není žádný „přirozený“ pohled, nýbrž kulturou ovlivněný pohled.

Instalace a video-práce Romana Woerndla jsou výrazem teoretických rozepepří umělce, např. o vlastním přeceňování člověka.

Umělec ve Wunsiedlu prezentuje dvě video-instalace, a jeden kinetický objekt.

UMĚLCI | Gilbert Geister, Köln

Gilbert Geister

 

Gilbert Geister,

narozený 1973 v Bochumi, studoval od roku 1996 do roku 2000 svobodné umění na umělecké vysoké škole v Berlíně. Následovala výuka v oblasti malířství na Evangelické odborné vysoké škole v Bochumi a na Vysoké škole Alanus v Alfteru. V roce 2014 byl vyznamenán uměleckou cenou

Nejprve se Gilbert Geister zabýval předmětným malířstvím a kresbou, především ztvárněním portrétů. Tradiční desková malba je ale stále častěji doplňována zásahy jako vynechávání motivů, vystřihování částí podkladu obrazu nebo přidáním LED světel, systémů světelných látek a kinetických prvků.

Vztah k malířství zůstává i v akcích jako je vrtulníková malba, strojová malba nebo balónové kresby, které vznikají jako venkovní instalace zabírající prostor a zároveň vtahují z části strojové systémy, které autor sám sestavil.

V participačních projektech vtahuje diváka, který je pozván, aby se podílel přímo na jeho pracích jaku u jeho děl Grasnarbenschleuder, Liniengenerator (generátor linií) a Seilbahn (lanovka).

UMĚLCI | Alex Heil, Bergheim

Alex Heil (Foto: Dirk Behlau)

Alex Heil, narozena r.1970, studovala komunikační vědy, psychologii a vědy o umění v Essenu a volné malířství v Darmstadtu a Kolíně nad Rýnem. Dnes je sama docentkou pro malířství. Alex Heil žije a pracuje v Bergeimu u Kolína nad Rýnem.

Umělkyně se specializuje na Fine Arts/realismus a tématicky se zabývá téměř výlučně tématem „voda“

Alex Heil je vodou fascinována, z jejího protikladu těkavosti a síly. A způsobem, jakým voda láme světlo: „komplexní estetika, která se v realitě nedá reprodukovat“.

Kontinuita jejich obrazových kompozic je kontrast mezi přísnou geometrií bazénů a organicky plynoucím pohybem vody, který všechny formy a rovné linie zkřiví do hravých figur a tak vytváří jedinečnou komplexní estetiku, kterou v realitě nelze reprodukovat. Malířství však tuto hranici nezná, a tak práce Alex Heil zachycují právě tyto letmé momenty. Centrálními prvky obrazů jsou náhodné, ale už takřka ornamentální formy, jak je známe, ale takřka nevnímáme.

Se svými obrazy fixuje Alex Heil přesně tyto různorodé okamžiky, aniž by přitom chtěla na něco poukázat. Tak připouští prostor pro vlastní interpretace, ale sama se od nich distancuje: „Moje práce nemají žádnou hlubší výpověď, jde mi jen o estetiku. To zní povrchně a tak to také chci.“ Dívat se, sledovat, ponořit se. Přesně o to jde.

UMĚLCI | Bořivoj Hořínek, Ostrov nad Ohří

Bořivoj Hořínek

 

Bořivoj Hořínek se narodil 1948 ve Vilémově v České republice. Poté co v roce 1968 ukončil studium grafiky v Praze, šel na filmovou Academy of Performing Arts, v Praze, kde v roce 1977 získal magisterský titul v oboru fotografie.

 

 

Jeho umělecká tvorba zahrnuje fotografii, video-umění, instalace a performance. Bořivoj Hořínek žije a pracuje v Ostrově nad Ohří.

Ve své práci s fotografií experimentuje Hořínek s manipulací prostoru, se svým vnímáním a perspektivou. Umělec využívá princip náhody a používá digitální technologie, aby zachytil stopy světla a vlastní pohyb fotoaparátu, které vytvářejí obraz. Popisuje své fotografické práce pojmem „záznamy“, aby pospal konstruktivistické dilema, které při opakovaném pozorování poskytuje pokaždé prostor pro nový zážitek.

Paralelně k fotografické práci se koncentruje také na instalace.

UMĚLCI | Ilse Dreher, Dreieich

Ilse Dreher

 

Ilse Dreher, narozena r. 1950 v Dreieichenhainu, je umělkyně na volné noze, fotografka a autorka her. Vyučila se fotografkou a absolvovala fotografickou školu Hamburg Rotherbaum a studovala na vysoké škole umělecké tvorby v Offenbach/Main. Ilse Dreher žije a pracuje v Dreieichenhainu.

 

Od počátku 90. let se Ilse Dreher zabývá tématem voda. Různé stavy agregátu se zrcadlí v různých světelných nuancích, které voda dokáže přijmout. Co je primárně pohání, to je fluidum, ne to, co je pevně dané, plynoucí, stále se měnící, v duhově zbarvené. Proto se vypořádává se vzduchem, světlem a zemí. Je to to archaické a anarchistické, co ji na tom přitahuje.

Umělkyně si hraje a nechá si to hrát. Ať se jedná o velkoformátové fotografie, koláže z materiálů nebo instalace v přírodě, použije to, co potřebuje pro své vyjádření. Ve Wunsiedlu ukazuje dvě instalace.

UMĚLCI | Florian Meier, Creußen

Florian Meie

Florian Meier se narodil  r.1990 ve Weidenu, v letech 2009 až 2013 absolvoval studium produktového designu v Selbu. Začal pracovat jako svobodný umělec.  Po mezizastávce v Lipsku se odstěhoval do Creußen, kde se v roce 2017 začal učit na truhláře, žije a pracuje v Creußen.

Geprägt von der Graffitikunst, kombiniert er anfangs Buchstaben und Formen mit starken Kontrasten, besprüht Wände mit unverständlichen und kaum leserlichen Schriftzügen.

Je ovlivně uměním grafitty a zpočátku kombinuje písmena a formy se silnými kontrasty, dělá grafitty na zdi s nesrozumitelnými a sotva čitelnými tahy.

Líbila se mu ale estetiky formy a barev, špíny a čistoty, černá a bílá. I když je to už pár let, láska k malířství mu zůstala. Posunuly se ale priority jako sdělení, kompozice a výběr barev. Ať na plátně nebo na fasádě ze sebe vydá vše, co má: červenou, modrou a žlutou.

UMĚLCI | Hannes Neubauer, Leipzig

Hannes Neubauer, narozený r. 1979 v Marktredwitz, byl jako sochař pracující s ocelí několik na mezinárodním „vandru“, studoval BA desing na vysoké škole pro vědu a umění v Hildesheimu a mezinárodní magisterský obor „Umění ve veřejném prostoru a nové umělecké strategie“ (MfA) na Bauhaus-univerzitě Weimar a v Belo Horizonte, Brazílie.

V zahraničí pobýval i na pracovních stážích. V roce 2017 se podílel na několika misích zachraňujících lidi na lodích před pobřežím Libye. Je nositelem vyznamenání jako „kulturní a kreativní pilot Německo 2011“.

Téma voda má pro Hannese Neubauera zvláštní význame, méně malebný-poetický, ale spíše v sociálně-politickém pohledu, reálný a esenciální. Během své humanitární mise při záchraně tonoucích před pobřežím Libye vzniklo video, které je představeno formou instalace a dostává se lidem pod kůži.

UMĚLCI | Richard Klein-Hollerbach, Bretzfeld

Richard Klein Hollerbach

 

Voda Richarda Klein-Hollerbacha fascinovala již odjakživa. Po studiu chemie a biologie v Mnichově a ve Freiburgu, promoval Richard Klein-Hollerbach v předmětu biologie. Od r. 1995 je umělecky činný. Vznikly fotografické práce, vodní objekty a umělecké instalace.

Richard Klein-Hollerbach žije a pracuje v Bretzfeldu.

Subjektem umění Richarda Klein-Hollerbacha je voda. Nejdůležitějším zdrojem inspirace je pro něj voda v jeho přirozeném okolí. Ve svých dílech vyjadřuje zásadní aspekty vody a vodu zprostředkovává pro všechny smysly. Konstruuje speciální instalace, ve kterých jsou plynoucí vodě umožněny všechny formy pohybu, které jsou jí vlastní.

V přímém kontaktu s vodou vznikají fotografické snímky z bezprostřední blízkosti ve volné přírodě, částečně změněné vlastním utvářením, díky čemuž se objeví neočekávané náhledy do tajuplného světa vody.

UMĚLCI | Rainer Fest, Leipzig

Rainer Fest

Rainer Fest, narozený       r. 1953, studoval od r.  1975 do r. 1981 na škole uměleckých řemesel v Jurvě ve Finsku. Další umělecké vzdělání absolvoval v Německu a ve Španělsku. Od r. 1986lze jeho skulptury spatřit na mazinárodních výstavách a patří do veřejných i soukromých sbírek Velký počet je ho děl lze spatřit ve veřejném prostoru. Za svou uměleckou tvorbu získal různá stipendia doma i v zahraničí.

Průběžným tématem práce Rainera Festa je znázorňování toho, že forma věcí, které vidíme, probíhá na duální platformě, ale že se za tímto vzhledem skrývá všeobjímající jednota.

Raineru Festovi nejde čistě jen o estetiku, nýbrž o filozofické nahlížení na svět, která je pozornému divákovi zprostředkována sama o sobě. Voda v tomto pohledu hraje přednostní roli. „Spojení“ kolem kterého se celé jeho dílo točí.

Pracuje s podstatou nesjednotitelnosti, a hledá prostory mezi protiklady, ztvárnění toho, co není vidět, skrytou jednotu, jako negativ a pozitiv, hmotu a duši, z této strany a z druhé strany, života a smrti.

Diváka zve, aby se vydal na stopu elementů a aby je zažil v souvislostech, které jsou v současnosti většinou ztlumeny nebo potlačeny.