UMĚLCI | Lukáš Lerch, Ostrov nad OhřÍ

Lukáš Lerch

 

Lukáš Lerch se narodil r. 1987 a vyrůstal v překotné době změny dvou systémů, což ovlivňuje jeho uměleckou tvorbu. Absolvoval studium psychologie a umělecké výchovy na Západočeské univerzitě v Plzni. Lukáš Lerch žije a pracuje jako učitel výtvarné výchovy pro různé věkové skupiny v Ostrově nad Ohří.

 

Pro „Wasserspiele/Vodní hry“ navrhl umělec instalační koncept, do kterého zahrnul rybníky, které se nachází v okolí Wunsiedlu.

V úhlu pohledu diváka je vytvořena nepřirozená bariéra, která celý úhel vyplňuje. Cyklické škatulkování se opakuje přes reflexe. Voda a materialita vytváří pole napětí. Divák je do uměleckého díla zatažen stejně tak aktivně jako okolní krajina.

UMĚLCI | Anne Nissen, Hannover

Anne Nissen

Anne Nissen, 1966 narozena ve Flensburgu, studovala svobodné umění ve Stuttgartu a Hannoveru. Kromě toho získala několik zahraničních studijních stipendií a účastnila se mezinárodních mistrovských kurzů. Anne Nissen žije a pracuje v Hannoveru.

Tvorba Anne Nissens začala plastickými a grafickými pracemi, surreální kresba tužkou a groteskní plastiky a instalace patří k jejím prvotinám. Už dvě desetiletí se zabývá intenzivně videotechnikou. Vznikají velké video-instalace a polychoromové videoprinty, které se zabývají jednotlivými fázemi života lidí: metamorfóza a transformace – zážitky a vzpomínky mezi narozením a smrtí.

Prohlídky umělecké výstavy

Až do 16. září (včetně) nabízíme každou sobotu ve 13 hodin a každou neděli v 16 hodin prohlídky umělecké výstavy s průvodcem.

Rádi pro vás uspořádáme prohlídku i dle vaší potřeby – Tel.: 0049/ 177 77 47 824

Vstupné je zdarma – dobrovolné příspěvky jsou vítány!

 

 

 

 

Orchestr z vodních kapek od  Albrechta Fersche v bývalém nádraží (Foto: Stefan Frank)

UMĚLCI | Korbinian Huber, Duggendorf

Korbinian Huber

Korbinian Huber, narozený roku 1965 ve Freisingu, se nejprve vyučil kameníkem a poté studoval od roku 1990 do roku 1966 na Akademii výtvarných umění v Norimberku sochařství. Roku 1993 obdržel Uměleckou cenu kraje Freising. Účastní se různých uměleckých sympózií v Německu i v zahraničí. Korbinian Huber žije a pracuje jako volně tvořící umělec v Duggendorfu.

 

 

Dřevěné sochy Korbiniana Hubera jsou pojaty čtyřdimenzionálně. Sochař svými díly popírá schéma ustrnulé figurálnosti a vytváří svůj vlastní, fantazií prodchnutý, poetický všednodenní svět. S ironickým odstupem a usměvavým pohledem dokáže tento umělec naplno zachytit život. Jeho nekonvenční, zčásti filigránské, zčásti hrubé sochy svědčí o vášnivém, velice vynalézavém a vždy profesionálním přístupu ke dřevu jako materiálu.
Pro Wunsiedel vytvořil instalaci, která otevírá „hluboké pohledy“ do wunsiedelského rekreačního areálu Eisweiher. Vodní hladina – ať už na stojaté vodě nebo také na moři – je přírodně daná geometrická rovina, prazákladní idea dvojí dimenze. Zpochybnit dnes pro jednou tuto bezvýhradnou plochu, jež bývala odjakživa užívána jako základ veškerých stavebních plánů – jak lákavá hra.

UMĚLCI | Jeff Beer, Gumpen

Jeff Beer (Foto: Wolfgang Zielonkowski)

 

Jeff Beer, narozen roku 1952 v Mitterteichu/Horní Falcko, studoval od roku 1971 kompozici, bicí nástroje a klavír na Vysoké škole hudební ve Würzburgu. Po státní zkoušce a získání diplomu v mistrovské třídě se nechal zlákat studijními pobyty v Paříži a New Yorku.

 

 

Díla Jeffa Beera byla oceněna řadou cen, mimo jiné dvojitým stipendiem Studijní nadace německého lidu, Bavorskou státní cenou za hudbu a výtvarné umění a Cenou Nadace Xavera Fuhra v Řezně za dosavadní uměleckou tvorbu.

Zpočátku Jeff Beer tíhl k malbě. Na paty mu při tom už šlapala hudba. Rozšířil svou vyjadřovací paletu a dal tak vzniknout ojedinělému komplexnímu, opravdovému dílu, jež se rozpíná mezi hudbou, malbou, kresbou, dřevořezbou, fotografií, sochařstvím a jazykem do kritického sebezpytování, které stále znovu artikuluje hudebnost a výtvarnost a manifestuje se zpravidla cyklickými komplexy děl. Beerova mnohotvárnost může upoutat především rozmanitostí nabízejících se způsobů čtení, plodná interakce způsobů práce a zkušeností se strukturami, především pokaždé jiný, polymediálně vyostřený pohled, který vede k překvapujícím vhledům, osvěžujícímu otevírání, spojením napříč žánry a zkušenostem, umělci přinesly četná pozvání k výstavám a koncertům, ceny, stipendia a vyznamenání a jeho tvorbě zajišťují neutuchající mezinárodní pozornost. Již mnoho let se Jeff Beer intenzivně zabývá tématem vody. Jeho ateliér leží u řeky Waldnaab, k níž si umělec proto vytvořil úzký vztah. Ten se projevuje v jeho kresbách a textech, především ale ve fotografiích: kontinuální pozorování životního prostoru v bezprostředním okolí a jeho vnímání.

Duha na zahájení Wunsiedelských vodních her

Na zahájení Wunsiedelských vodních her jsme stáli za slunečního svitu v hustém dešti …

Bild: Alexander Stöhr

Dvojitá duha zářila více než dvě hodiny nad naším malým ale dobrým městem.

Foto: Nine Riedel

A jakmile zapadlo slunce, přestalo i pršet …

Bild: Christine Wunsiedler

Srdečně děkujeme všem, kteří umožnili realizaci tohoto večera!

A srdečný dík Alexandru Stöhrovi, Nine Ridel, Chritsine Wunsiedler a Ulrike Schelter-Baudach za snímky duhy!

Bild: Ulrike Schelter-Baudach

 

Imprese ze zahájení

Imprese ze zahajovací akce Wunsiedelských vodních her 20189 ke dni podpory výstavby města v sobotu, 12. května 2018 od Leny Wenz.

 

UMĚLCI | Feng Lu, Berlín

Feng Lu

 

Feng Lu se narodil roku 1979 v Harbinu v Čínské lidové republice. V letech 1995 – 2007 studoval vizuální umění v Harbinu (Čína), v Berlíně, Mohuči a v Halle. Své studium na Univerzitě umění v Berlíně ukončil s mimořádným úspěchem. Feng Lu žije a tvoří v Berlíně.

 

 

Posuny kontextu, metamorfózy, přenosy významu – to jsou obory, v nichž Feng Lu vyniká. Nevynechává při tom takřka žádné společenské téma a jeho hořce tvrdá ironie nastavuje křivé zrcadlo lidskému konání. Feng Lu nevytváří žádné narace, nýbrž propojuje fragmenty situací, vzpomínek a událostí, jež hýbou světem, do kritického pohledu na společnost i člověka.

Vtipné a pestré, prohrané a frivolní, takové vycházejí jeho práce v podobě řemeslně perfekcionistických figurálních plastik. Sahá při tom k nejrůznorodějším motivům a obrazům, které však nepoužívá abstraktně, nýbrž jimi převážně svádí k vícerým možnostem výkladu. To, co si navzájem protiřečí, je zkombinováno v samozřejmě působící jednotu, jež otřásá zákony přírodních věd, když umělec převrací dimenze či klonuje pozoruhodné bytosti.

Feng Lu je jak malíř, tak sochař a ve svých plastikách, jež tvoří z hlíny a epoxidové pryskyřice, obě disciplíny geniálním způsobem propojuje.

UMĚLCI | Matthias Berthold, Hamburg

Matthias Berthold

 

Matthias Berthold, narozen roku 1964 v Lübecku, studoval etnologii a ilustraci v Hamburku. Jako umělec tvoří od roku 1992, v roce 1996 získal Cenu s. r. o.  Robert Bosch a jako hostující umělec pobýval mimo jiné v Irsku a na Islandu. Od roku 2005 se intenzivně zaměřuje na uměleckou činnost ve veřejném prostoru. Od roku 2007 spolupracuje s Andreasem Schönem na participačních uměleckých projektech.

 

Ve svých uměleckých projektech a akcích umělec vyjadřuje své sociálně kritické cítění. Důraz při tom klade na skutečnost, že soudobé a moderní umění sociální propasti uzavírá, místo aby je dále prohlubovalo.

Cíleně podporuje vznik pozitivních vazeb – mezi lidmi, skupinami, místy a uměním. Tím, že je Bertholdovo umění pro všechny lidi přítomno stejně a působí na ně, může naplňovat konkrétní sociální úlohy.

Životnost a proměnlivost, to jsou aspekty jeho uměleckých děl, která tak propůjčují místům lidskou dimenzi. Od umělcových nápovědí, takových, jaké vytvořil též pro Wunsiedelské vodní hry, se divák, přinejmenším ve svých myšlenkách, odpoutá jen stěží.

UMĚLCI | Helga Lang, Hamburg

Helga Lang

Helga Lang se narodila v roce 1961 v Brémách, mezi lety 1983 a 1988 studovala na Vysoké škole tvůrčího umění a hudby v Brémách, své studium zde uzavřela diplomem v oboru Volné umění, malba, grafika a film. V letech 2003 až 2013 byla docentkou na Akademii módy a designu v Hamburku.

Helga Lang žije a pracuje jako volně tvořící umělkyně v Hamburku. Svá díla vystavuje samostatně i společně s dalšími umělci.

Již řadu let se umělkyně zabývá tématem vody v malbě, fotografii a prostorové instalaci. Její obrazy jsou ovlivněny strukturou vody, jednou poklidné a plynoucí, jindy pěnící a zurčící. Povrch vody umělkyně dokáže zachytit pomocí speciální techniky.

Při svém pátrání po modré Helga Lang stále znovu objevuje nové barevné nuance. Pomocí částečného nanášení laku ztvárňuje strukturu vody – vytváří se zrcadlení. Její obrazy mění svou podobu v závislosti na změnách osvětlení, stejně jako voda, jež dosahuje pokaždé jiné barevnosti podle toho, jak na ni dopadá světlo a jaké barvy ji obklopují.