Skvělé ohlasy na uměleckou soutěž

Element vody – téma a motiv v umění

Toto motto mělo hledání prací ze všech oblastí aktuálního umění. Uzávěrka přihlášek byla ve středu 31. ledna 2018.

Své práce přeložilo 200 umělkyň a umělců z celého Německa, z Čech, Rakouska, Švýcarska, Francie, Maďarska, Polska a Jižní Koreji.

Jejich záběr pokrývá široké spektrum soudobého umění: fotografie, malby, sochy, instalace, lyrika, zvukové instalace, performance, videoart, textilní práce, kompozice, kinetické objekty, pouliční umění, umělecké sklo, …

Jsme ohromeni rozmanitostí, kreativitou a mimořádným počtem předložených prací. Srdečné díky všem zúčastněným!