PŘIHLÁŠKY

Element vody – téma a motiv v umění

 

Termín pro přihlášení skončil ve středu 31. ledna 2018.

Porota by se měla rozhodnout ještě v únoru.

Prosíme Vás o zaslání vypovídající fotografie vašeho uměleckého díla resp. expozé Vašeho plánovaného díla, případně též skupiny děl, e-mailem. Vítána jsou jak již vzniklá díla, tak díla vytvořená speciálně pro Vodní hry.

Žádány jsou práce a nápady na projekty ze všech oblastí aktuálního umění.

Prosíme Vás též o zaslání Vašeho ŽIVOTOPISU, tří až pěti reprezentativních fotografií Vašeho PRACOVNÍHO STYLU, jakož i informací o POJISTNÉ HODNOTĚ prací.

 

info@wunsiedler-wasserspiele.de

 

Všem vybraným umělkyním i umělcům má být vyplacen HONORÁŘ ZA ÚČASTve výši 1.000 EUR, kromě toho budou uděleny tři CENY PUBLIKA pro nejlepší díla, odkoupení díla vítáno. V KATALOGU k výstavnímu projektu budou všechny práce zdokumentovány a obsáhle představeny. Informovat o nich rovněž budou regionální i nadregionální média, včetně uměleckých časopisů.

ODBORNÁ POROTA provede výběr z přeložených návrhů, právní vymáhání je vyloučeno. Pozvánka k účasti bude následovat po rozhodnutí poroty v únoru 2018.

Případná VÝSTAVNÍ MÍSTA a další INFORMACE, detaily k VYPSÁNÍ SOUTĚŽE a TERMÍNY i ohlédnutí za prvními Wunsiedelskými vodními hrami v roce 2001 budou uveřejněny na této stránce.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je 31. ledna 2018

Realizace Wunsiedelských vodních her 2018 je podmíněna finančně. Z přihlášky k účasti nevyplývají žádné nároky vůči pořadateli, Občanskému fóru Wunsiedel E.V.

Pro konkrétní otázky k Vašim záměrům a možným výstavním situacím je Vám ochotně k dispozici náš projektový tým:

info@wunsiedler-wasserspiele.de