UMĚLCI | Dana Widawski, Berlín

Dana Widawski

 

Dana Widawski, ročník 1973, žije a pracuje v Berlíně. Umělkyně studovala od roku 1995 do roku 2000 textilní design na Vysoké škole umění a designu Burg Giebichenstein v Halle nad Sálou a od roku 2004 do roku 2006 obor Art in Context na Univerzitě umění v Berlíně.

 

V roce 2011 získala Dana Widawski Uměleckou cenu města Schwabach, v roce 2001 Cenu nadace Wilhelma Lorcha a v roce 2000 stipendium HKD Burg Giebichenstein.

Dana Widawski se věnuje malbě na dlaždice. Dlaždice, jaké běžně vídáme v koupelnách, dlaždice, které bývaly před staletími v Delftu malovány kobaltovou modří, aby krásou světa připomněly pomíjivost pozemského bytí. Při tom se stále dokola pouští do nanejvýše nezvyklého sebezpytování. Co přesně chce umělkyně vědět?

Dana Widawski ve svých dílech cituje klasické ornamenty rozličných kultur a epoch. Tyto struktury rozšiřuje a zcizuje soudobými vyobrazeními, čímž na první pohled dosahuje ryze dekorativního účinku. Při bližším zkoumání se otevírá další, iritující a hluboce ironická rovina, která se vyrovnává se společenskými klišé a paradoxy, a zároveň je zpochybňuje.

UMĚLCI | Albrecht Fersch, Berlín

Albrecht Fersch

 

Albrecht Fersch, se narodil roku 1970 ve Schweinfurtu v Dolních Francích, studoval od roku 1993 do roku 1995 na Akademii umění v Mnichově. V letech 2005 – 2006 absolvoval vzdělávací program „Esenciální divadlo“ v Berlíně. Žije v Berlíně a pracuje jako umělecký terapeut a volně tvořící umělec.

Vedle řady stipendií získal Albert Fersch v roce 2014 Uměleckou cenu Východního Sauerlandu.

Albert Fersch, Berlíňan, který se zabývá performancemi a akčním a instalačním uměním, neustále přeskakuje sem a tam mezi hranicemi jednotlivých disciplín a čas od času si také rád zařádí za pomoci lyriky či hudby. To, co tvrdil ještě včera, může být dalšího rána přesně obráceně; vždyť krása vzniká z rizika. To, co máme k dispozici odedávna, získává novou definici, nalezené se často používá se stejnou samozřejmostí jako to, umělec vytvořil vlastnoručně. Většina jeho děl přitom existuje pouze po přechodnou dobu a zachována zůstává toliko jejich dokumentace.

Jeho uměleckým univerzem je veliký archív, v jehož středu bez ustání kypí pramen skurilních nápadů, které se zpěněné řítí stále dál. Navzdory tomu, jak často umělec mění svůj háv, se stále znovu vynořují rozpoznatelné motivy jako propojení sítí, vazby, zahušťování, odchylky identity, chaos a řád. Vytvářejí se vztahy nebo se na ně upozorňuje, souvislosti se ilustrují, v encyklopedicky spřádané pavučině je zachycena tkanina světa, seřazena nikoli abecedně, nýbrž dle libosti – tak zní umělcův objasněný záměr.

Skvělé ohlasy na uměleckou soutěž

Element vody – téma a motiv v umění

Toto motto mělo hledání prací ze všech oblastí aktuálního umění. Uzávěrka přihlášek byla ve středu 31. ledna 2018.

Své práce přeložilo 200 umělkyň a umělců z celého Německa, z Čech, Rakouska, Švýcarska, Francie, Maďarska, Polska a Jižní Koreji.

Jejich záběr pokrývá široké spektrum soudobého umění: fotografie, malby, sochy, instalace, lyrika, zvukové instalace, performance, videoart, textilní práce, kompozice, kinetické objekty, pouliční umění, umělecké sklo, …

Jsme ohromeni rozmanitostí, kreativitou a mimořádným počtem předložených prací. Srdečné díky všem zúčastněným!

Zahajovací akce k Wunsiedelským vodním hrám 2018

 

Ke spolkovému Dni na podporu výstavby měst se v sobotu, 12. května 2018 od 18:00 hodin koná pestrý kulturní festival ve starobylé části města Wunsiedel.

Akce u příležitosti zahájení Wunsiedelských vodních her 2018 vnese život do prázdných budov: s koncerty, veřejným čtením, výstavami, prohlídkami s průvodci, přednáškami a dalšími akcemi, se oživí nevyužívané prostory.

Od soboty, 16. června do neděle 16, září zde budou k vidění díla 20 vybraných umělkyň a umělců.

Žabí koncert Petera Angermann – motiv Wunsiedelských vodních her 2018

AKCE | Den podpory městské výstavby a zahájení „Wunsiedelské vodní hry 2018“

Přesně při zdravici v rámci Dne podpory městské výstavby a na zahájení Wunsiedelských vodních her 2018 nebe připravilo své vodní hrátky se střídavou intenzitou a v podstatě i se světelnými a zvukovými efekty.

Většina návštěvníků byla připravena a vybavena deštníky. Bohatý program nabídl na různých stanovištích i mimo ně příležitost nezmoknout. Při veřejném čtení a hudbě, při výstavách a zvukových instalací mohli zažít různá místa a různé prostory ve Wunsiedlu, které člověk jen tak sám nevyhledává – ano: ta místa, která místní obyvatelé raději zapomněli a která jsou návštěvníkům většinou nápadná: prázdné budovy v městské zástavbě. To, že byly cíleně uvedeny na scénu, vytvořilo zdařilé propojení se Dnem podpory na výstavbu města. Neboť jsou to často prostorové klenoty uprostřed centra a ke slyšení byly překvapivé výkřiky, když návštěvníci procházeli schodišti a obytnými prostory, originálními chodbami, často ještě s originálním vybavením, např. koupelnami a kuchyněmi. Při této vydatné obchůzce byly tyto prostory navlékány na šňůrku jako potencionální perly.

A: bylo to také zahájení Wunsiedelských vodních her 2018. V mezinárodní umělecké soutěži na téma “Element voda – téma a motiv v umění” bylo ze 200 zaslaných prací porotou vybráno 20 umělkyň a umělců, kteří své příspěvky prezentovali od 16. 06. do 19. 09. 2018 ve Wunsiedlu. I pro tento účel se využívají prázdné budovy v městské zástavbě jako zajímavé výstavní prostory pro různé druhy instalací. Kromě toho budou umělecká díla k vidění i venku na celém území města Wunsiedel. Máme se na co těšit!

V následujících týdnech až do vernisáže 16. června vám představíme umělkyně a umělce, které se akce zúčastní.

Všechna světová vodstva v bývalém obchodě „Schlecker“ (foto: Astrid Köppel)
Zahájení Wunsiedelských vodních her 2018 se koná na den přesně 101 po velké stoleté vodě ve Wunsiedlu. Podrobné informace jsou k vidění na výstavě pracovní skupiny Stadtgeschichte (historie města) ve staré nádražní budově. (foto: Astrid Köppel)
Bohatým kulturním programem budou na scénu uvedeny prázdné budovy v městské zástavbě Wunsiedlu. Zde: LuisenburgXtra s Brigittou Welker v budově nádraží. (foto: Astrid Köppel)
Dr. Peter Seißer vezme návštěvníky na okružní prohlídku s názvem „Historie studní ve Wunsiedlu“. Zde: Neptunova studna na náměsti Gabelmannplatz. (foto: Astrid Köppel)

UMĚLCI | Peter Angermann, Thurndorf

Peter Angermann

 

Umělec, který se narodil roku 1945 v Rehau, studoval od roku 1966 v Norimberku u Gerharda Wendlanda a od roku 1968 v Düsseldorfu u Josepha Beuyse, ke kterému si vytvořil kreativně – drásající dialektiku.

 

Po svém studiu se ale od Beuyse a od koncepšího umění odvrátil a soustředil se především na malířství, často s aktuálním kontextem.

S vysokou afinitou k malířství stlyu plenér rozvinul Peter Angermann obraznou řeč s velkou lehkostí a intenzivní dominancí barev, často okořeněnou ironií a vtipem. Přitom ale zůstává nepřizpůsobený a věrný antiavantgardistickému uměleckému postoji, který vzdoruje elitám. Jeho dílo se řadí k neoexpresionismu. Díla Peter Angermanna lze spatřit při sólo nebo skupinových výstavách mezi Amsterodamem, Milánem a Soulem a mnoho z nich se nachází ve veřejných sbírkách.

Umělecké skupiny YIUP (1969 s Robertem Hartmannem, Hansem Rogallou, Hansem Heninen, Hansem Heinigerem) a NORMAL (1981 s Milanem Kuncem a Janem Knapem) byly založeny tímto umělcem. V roce 1981 obdržel cenu Lisy a Davida Lauberových za malířství. V roce 2016 byl vyznamenán Velkou cenou města Norimberk.

Angermannovo působení zahrnuje také pedagogickou činnost na renomovaných uměleckých školách. V roce 1986 byl hostujícím docentem na Umělecké vysoké škole v Reykjavíku. V letech 1992-1993 byl hostitelským profesorem pro malířství na vysoké škole Gesamthochschule Kassel. Od 1996-2002 pobýval jako profesor malířství na Staedelschule ve Frankfurtu nad Mohanem. Následně získal profesuru pro malířství na Akademii výtvarných umění v Norimberku, kde působil do roku 2010.

Peter Engermann žije a pracuje v Thurndorfu a Norimberku