UMĚLCI | Lukáš Lerch, Ostrov nad OhřÍ

Lukáš Lerch

 

Lukáš Lerch se narodil r. 1987 a vyrůstal v překotné době změny dvou systémů, což ovlivňuje jeho uměleckou tvorbu. Absolvoval studium psychologie a umělecké výchovy na Západočeské univerzitě v Plzni. Lukáš Lerch žije a pracuje jako učitel výtvarné výchovy pro různé věkové skupiny v Ostrově nad Ohří.

 

Pro „Wasserspiele/Vodní hry“ navrhl umělec instalační koncept, do kterého zahrnul rybníky, které se nachází v okolí Wunsiedlu.

V úhlu pohledu diváka je vytvořena nepřirozená bariéra, která celý úhel vyplňuje. Cyklické škatulkování se opakuje přes reflexe. Voda a materialita vytváří pole napětí. Divák je do uměleckého díla zatažen stejně tak aktivně jako okolní krajina.