UMĚLCI | Helga Lang, Hamburg

Helga Lang

Helga Lang se narodila v roce 1961 v Brémách, mezi lety 1983 a 1988 studovala na Vysoké škole tvůrčího umění a hudby v Brémách, své studium zde uzavřela diplomem v oboru Volné umění, malba, grafika a film. V letech 2003 až 2013 byla docentkou na Akademii módy a designu v Hamburku.

Helga Lang žije a pracuje jako volně tvořící umělkyně v Hamburku. Svá díla vystavuje samostatně i společně s dalšími umělci.

Již řadu let se umělkyně zabývá tématem vody v malbě, fotografii a prostorové instalaci. Její obrazy jsou ovlivněny strukturou vody, jednou poklidné a plynoucí, jindy pěnící a zurčící. Povrch vody umělkyně dokáže zachytit pomocí speciální techniky.

Při svém pátrání po modré Helga Lang stále znovu objevuje nové barevné nuance. Pomocí částečného nanášení laku ztvárňuje strukturu vody – vytváří se zrcadlení. Její obrazy mění svou podobu v závislosti na změnách osvětlení, stejně jako voda, jež dosahuje pokaždé jiné barevnosti podle toho, jak na ni dopadá světlo a jaké barvy ji obklopují.