UMĚLCI | Feng Lu, Berlín

Feng Lu

 

Feng Lu se narodil roku 1979 v Harbinu v Čínské lidové republice. V letech 1995 – 2007 studoval vizuální umění v Harbinu (Čína), v Berlíně, Mohuči a v Halle. Své studium na Univerzitě umění v Berlíně ukončil s mimořádným úspěchem. Feng Lu žije a tvoří v Berlíně.

 

 

Posuny kontextu, metamorfózy, přenosy významu – to jsou obory, v nichž Feng Lu vyniká. Nevynechává při tom takřka žádné společenské téma a jeho hořce tvrdá ironie nastavuje křivé zrcadlo lidskému konání. Feng Lu nevytváří žádné narace, nýbrž propojuje fragmenty situací, vzpomínek a událostí, jež hýbou světem, do kritického pohledu na společnost i člověka.

Vtipné a pestré, prohrané a frivolní, takové vycházejí jeho práce v podobě řemeslně perfekcionistických figurálních plastik. Sahá při tom k nejrůznorodějším motivům a obrazům, které však nepoužívá abstraktně, nýbrž jimi převážně svádí k vícerým možnostem výkladu. To, co si navzájem protiřečí, je zkombinováno v samozřejmě působící jednotu, jež otřásá zákony přírodních věd, když umělec převrací dimenze či klonuje pozoruhodné bytosti.

Feng Lu je jak malíř, tak sochař a ve svých plastikách, jež tvoří z hlíny a epoxidové pryskyřice, obě disciplíny geniálním způsobem propojuje.