UMĚLCI | Albrecht Fersch, Berlín

Albrecht Fersch

 

Albrecht Fersch, se narodil roku 1970 ve Schweinfurtu v Dolních Francích, studoval od roku 1993 do roku 1995 na Akademii umění v Mnichově. V letech 2005 – 2006 absolvoval vzdělávací program „Esenciální divadlo“ v Berlíně. Žije v Berlíně a pracuje jako umělecký terapeut a volně tvořící umělec.

Vedle řady stipendií získal Albert Fersch v roce 2014 Uměleckou cenu Východního Sauerlandu.

Albert Fersch, Berlíňan, který se zabývá performancemi a akčním a instalačním uměním, neustále přeskakuje sem a tam mezi hranicemi jednotlivých disciplín a čas od času si také rád zařádí za pomoci lyriky či hudby. To, co tvrdil ještě včera, může být dalšího rána přesně obráceně; vždyť krása vzniká z rizika. To, co máme k dispozici odedávna, získává novou definici, nalezené se často používá se stejnou samozřejmostí jako to, umělec vytvořil vlastnoručně. Většina jeho děl přitom existuje pouze po přechodnou dobu a zachována zůstává toliko jejich dokumentace.

Jeho uměleckým univerzem je veliký archív, v jehož středu bez ustání kypí pramen skurilních nápadů, které se zpěněné řítí stále dál. Navzdory tomu, jak často umělec mění svůj háv, se stále znovu vynořují rozpoznatelné motivy jako propojení sítí, vazby, zahušťování, odchylky identity, chaos a řád. Vytvářejí se vztahy nebo se na ně upozorňuje, souvislosti se ilustrují, v encyklopedicky spřádané pavučině je zachycena tkanina světa, seřazena nikoli abecedně, nýbrž dle libosti – tak zní umělcův objasněný záměr.