UMĚLCI | Peter Angermann, Thurndorf

Peter Angermann

 

Umělec, který se narodil roku 1945 v Rehau, studoval od roku 1966 v Norimberku u Gerharda Wendlanda a od roku 1968 v Düsseldorfu u Josepha Beuyse, ke kterému si vytvořil kreativně – drásající dialektiku.

 

Po svém studiu se ale od Beuyse a od koncepšího umění odvrátil a soustředil se především na malířství, často s aktuálním kontextem.

S vysokou afinitou k malířství stlyu plenér rozvinul Peter Angermann obraznou řeč s velkou lehkostí a intenzivní dominancí barev, často okořeněnou ironií a vtipem. Přitom ale zůstává nepřizpůsobený a věrný antiavantgardistickému uměleckému postoji, který vzdoruje elitám. Jeho dílo se řadí k neoexpresionismu. Díla Peter Angermanna lze spatřit při sólo nebo skupinových výstavách mezi Amsterodamem, Milánem a Soulem a mnoho z nich se nachází ve veřejných sbírkách.

Umělecké skupiny YIUP (1969 s Robertem Hartmannem, Hansem Rogallou, Hansem Heninen, Hansem Heinigerem) a NORMAL (1981 s Milanem Kuncem a Janem Knapem) byly založeny tímto umělcem. V roce 1981 obdržel cenu Lisy a Davida Lauberových za malířství. V roce 2016 byl vyznamenán Velkou cenou města Norimberk.

Angermannovo působení zahrnuje také pedagogickou činnost na renomovaných uměleckých školách. V roce 1986 byl hostujícím docentem na Umělecké vysoké škole v Reykjavíku. V letech 1992-1993 byl hostitelským profesorem pro malířství na vysoké škole Gesamthochschule Kassel. Od 1996-2002 pobýval jako profesor malířství na Staedelschule ve Frankfurtu nad Mohanem. Následně získal profesuru pro malířství na Akademii výtvarných umění v Norimberku, kde působil do roku 2010.

Peter Engermann žije a pracuje v Thurndorfu a Norimberku