Zahajovací akce k Wunsiedelským vodním hrám 2018

 

Ke spolkovému Dni na podporu výstavby měst se v sobotu, 12. května 2018 od 18:00 hodin koná pestrý kulturní festival ve starobylé části města Wunsiedel.

Akce u příležitosti zahájení Wunsiedelských vodních her 2018 vnese život do prázdných budov: s koncerty, veřejným čtením, výstavami, prohlídkami s průvodci, přednáškami a dalšími akcemi, se oživí nevyužívané prostory.

Od soboty, 16. června do neděle 16, září zde budou k vidění díla 20 vybraných umělkyň a umělců.

Žabí koncert Petera Angermann – motiv Wunsiedelských vodních her 2018